Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Chăm sóc vợ thay con trai vắng nhà